See English Version

نحوه اخذ پذیرش و چاپ در ژورنال های پشتیبان کنفرانس


پس از ثبت نام نهایی مقاله، در پنل کاربری شما اسامی ژورنال های پشتیبان کنفرانس نمایان میگردد.

ژورنال ها مورد تایید وزارت علوم و وزارتین هستند .

در صورت نیاز به اخذ پذیرش و چاپ مقاله در هرکدام از ژورنال های معرفی شده میتوانید نسبت ثبت نام اقدام فرمایید

شایان ذکر است ثبت نام اولیه فقط جهت اخذ پذیرش اولیه از ژورنال میباشد، هزینه چاپ جدا از هزینه اخذ پذیرش میباشد )

ژورنال های پشتیبان کنفرانس تنها برای آندسته از پژوهشگرانی که ثبت نام نهایی انجام داده اندو مقالات آنان در کنفرانس شرکت داده شده است (حضوری یا غیرحضوری)قابل رویت خواهد بود.

پس از درخواست اخذ پذیرش در ژورنال مقاله شما از طریق دبیرخانه به ژورنال ارسال خواهد شد.

مقاله حتما میبایست به زبان لاتین باشد ( در صوتیکه مقاله شما به زبان فارسی میباشد جهت استعلام هزینه ترجمه مقاله ، کد مقاله و درخواست خود را از طریق ایمیل و یا ارسال پیام به دبیرخانه ارسال فرمایید تا کارشناسان نرخ ترجمه را برای شما اعلام نمایند.)

پروسه اخذ پذیرش و چاپ مقاله حداکثر 25 تا 35 روز کاری زمان میبرد.

پس از واریز هزینه اخذ پذیرش و هزینه چاپ به هیچ عنوان امکان عودت وجه وجود نخواهد داشت.